FALSAFA YA WACHAGGA(CHAGGA PHILOSOPHY)

Falsafa za Jamii Mbalimbali Duniani Ndizo Huzaa Tamaduni Nyingi za Jamii Husika na Kuamua Hatima Za Kisiasa, Kiuchumi, Kijamii, Kiteknolojia, Kitaaluma na Hata Kiroho. Je, Tunaweza Kuifahamu Falsafa Ya Wachagga au za Wachagga Ambazo Zimeathiri Mwenendo wa Maisha Ya Mchagga? Je Kuna Wanafalsafa wa Kichagga Wanaofahamika Ambao Walichangia Katika Kutengeneza au Kuboresha Falsafa Hizi? Tunajua …